Deutsch English
ФЛОТАЦИЯ

Функцията на една флотационна фабрика се състои в разделянето и концентрацията на минералите за търговска цел- от тези, които не подлежат на обработка. Флотацията се използва при много минерали като: флуорит, цинк, олово.
Флотацията е един от най-разпространените методи за разделяне на смеси, използвайки повърхностното напрежение на водата. Методът се основава на разликите в химическите свойства на частиците, тъй като някои се омокрят изцяло от водата, а други - не.
Флотационният процес се предхожда от ситното смилане на добитите материали. Смилането се осъществява чрез воденици (първо без вода, а след това с добавянето на голямо количество вода), в резултат на което материалът се раздробява на ситни частици. Така получената мътна вода се изпраща до флотационните басейни.
Във флотационния басейн се инжектира постепенно въздух до получаването на гъста пяна, добавят се и подходящи емулсатори. Така частиците, които са останали сухи, се свързват с мехурите на пяната и се изкачват на повърхността. Именно това са и минералите с търговско предназначение, които по този начин биват обогатени. Частиците, които не са подложени на обогатителния процес (т.н.отпадъци), остават напоени и падат на дъното на камерата.
Остатъчният материал след флотацията (т.е. утаечната маса), се отвежда чрез бетонни тръби до хвостохранилищата.
Avviso:
La Fondazione Stava 1985 Onlus non chiede donazioni con messaggi di posta elettronica via Internet.
Ogni messaggio elettronico con richiesta di donazioni a favore della Fondazione Stava 1985 Onlus o che proponga vincite in denaro a nome della stessa costituisce una frode.
Tutti i diritti per i testi, le immagini ed i filmati contenuti in questo sito sono riservati.
Ne è consentito l'uso solo con l'indicazione della fonte. | impressum » | Cookie Policy »
Copyright © 2007 Fondazione Stava 1985 Onlus | invia questa pagina » invia