ЗГОРИГРАД – СТАВА ИДЕНТИЧНИ БЕДСТВИЯ

Трагедията в село Згориград (община Враца, България) и трагедията в долината Става( община Тезеро, Италия ) са две от най-тежките катастрофи в света, причинени от срива на минни хвостохранилища.
На 1 май 1966 година се срива хвостохранилището на мината за добив на цинк и олово „Плакалница”, намираща се над село Згориград. Стихия от 450 000 куб.м. кал, камъни и вода изминава седем километра до град Враца, и довежда до значителни опустошения. Загубите са не само материални и природни; бедствието предизвиква и смъртта на стотици хора.

На 19 юли 1985 година се срутва хвостохранилището на мината за добив на флуорит „Преставел”, намираща се над село Става и Тезеро. 180 000 куб.м. кал, камъни и вода изминават над шест километра. Щетите са материални и природни, мъртви са 268 души.
Книгата “Sgorigrad-Stava. Identiche sciagure – Згориград–Става – Идентични бедствия – Sgorigrad-Stava. Identical disaster” (на италиански, български и английски език) описва аналогиите между тези две промишлени бедствия, най-тежките в света, свързани с аварии при минни хвостохранилища.

ISBN 978-88-88203-52-2
© Copyright 2009 Издателска къща Edizioni Arca, via Galileo Galilei 45, 38015 Lavis (Italy)